Neden İpekyolu?

İpekyolu Jewellery dünyanın en trend takı modellerini, dünyadaki “en”leri ve “ilk”leri piyasaya kazandırmaya devam ederken; uygulamış olduğu İnsan Kaynakları yaklaşımları ile çalışanlarının yetenek ve kariyer gelişimlerini geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

Kurumların başarısı, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayan, bu ihtiyaçları anında karşılayan ve kaliteli hizmet veren insan kaynağını istihdam etmeleri, çalışanlarının memnuniyetine önem vermeleri ve gelişimlerini sürekli desteklemeleri ile doğrudan ilişkilidir. İpekyolu Kuyumculuk bu farkındalığı ile çalışanlarının mesleki gelişimlerine verdiği büyük önem sayesinde, iş hayatında önemi artarak korunan bir ‘okul’ niteliğindedir.

Yönetim anlayışımız içerisinde ‘ortak akıl’ felsefesi ile hareket etmekteyiz. Çalışanlarımızın düşüncelerine önem verir, uygulanacak politikalarımız ve alınacak kararlarımızda çalışanlarımızın düşüncelerine başvurur, bu sayede doğru kararların alınıp başarı oranımızı maksimum düzeyde tutmayı hedeflemekteyiz. Amacımız, çalışanlarımızın kendilerini değerli hissettikleri ve kendilerini farklı alanlarda da geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak; buna bağlı olarak çalışanlarımızı terfilerle kurumumuzda daha iyi kademelerle istihdam etmektir. Bu doğrultuda geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için tüm çalışanlarımız sınırsız ve eşit ölçüde desteklenmektedir.

Prensiplerimiz;

  • Din ve mezhep, dil, ırk, cinsiyet, yaş, siyasal düşünce, felsefi inanç ve benzeri farklılıkları gözetmeden, bu çeşitlilik içerisinde tüm çalışanlarımıza eşit yaklaşım,
  • Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin sürekli arttırılması,
  • Değişime ve gelişime açık insan kaynağı yetiştirilmesi,
  • Performansa ve karşılıklı geribildirime dayalı, adil ve tutarlı yaklaşım ve yönetim,
  • Tüm çalışanların taleplerinin ve önerilerinin alınıp aynı önemle değerlendirilmesi,
  • Yalın ve şeffaf yönetim anlayışı, bilgilendirme ve etkin iletişim,
  • Çalışanların bilgi, beceri, yetenekleri ve taleplerine uygun gelişme imkanlarını en iyi ve en üst düzeyde kullanmasını sağlayabilecek ortamın yaratılması.