Başvuru Formu

Aşağıdaki başvuru formunu doldurup bize iletmenizle beraber başvurunuz tarafımıza ulaşacak, değerlendirmenin adından tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Kisisel Bilgileriniz

Kadın Erkek
Evli Bekar

Iletisim Bilgileriniz


Eğitim Bilgileriniz


Askerlik Bilgileriniz


Yaptım Yapmadım Muaf

Bilgisayar Bilgileriniz


Yabancı Dil Bilgileriniz

Orta İyi İleri

Orta İyi İleri
Orta İyi İleri
Orta İyi İleri

Katıldığınız Kurs Seminerler


İş Tecrübeniz

Son Çalıştığınız İşten Başlayarak Yazınız


ÖZEL BİLGİLERİNİZ

Evet     Hayir
Evet     Hayir
Evet     Hayir
Evet     Hayir
Evet     Hayir
Evet     Hayir
Evet     Hayir
Evet     Hayir
Evet     Hayir

REFERANSLARINIZ


İşbu formdaki sorulara verdiğim cevapların doğru olduğunu,zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 15 ( onbeş ) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı ve / veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumda tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini ve bundan dolayı her hangi bir takip,talep ve iddiada bulunmayacağımı eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.
Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. .İşbu kabul beyanı şirketiniz ile imzalamış olduğumuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.